СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Фунай брэндийн ухаалаг телевизийг зах зээлд нэвтрүүлэх төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.