СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Predicting stock, price, trends, machine, learning, method, continuous and binary data"

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Predicting stock, price, trends, machine, learning, method, continuous and binary data"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн: