СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "- ТaxSim загварчлал"

Сэдвээр Санхүүгийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "- ТaxSim загварчлал"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Алдаржавхлан, Пүрэвсүрэн (2018-01-26)
    ТОВЧ ХУРААНГУЙ Татвар нь төсвийн санхүүжилтыг зохицуулах, хянах үүргийг хэрэгжүүлэх замаар төсвийн орлогыг бүрдүүлэх үүрэг гүйцэтгэнэ. Тамхин бүтээгдэхүүний үнийн татварыг нэмэгдүүлэх нь тамхины хэрэглээг багасгах ...