СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Bitcoin: A carefully designed bubble or a legit currency?

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.