СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Predicting Failure of Mongolian Commercial Banks, Using Altman Z-Score

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.