СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Дотоодын шар айрагны брэндийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөгч зарим хүчин зүйлсийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.