СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Хөвсгөл аймгийн Аяны-жолоо ХХК-ны соёлын судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Цолмонбаатар, Булган
dc.contributor.author Сүхбаатар, Эрдэнэбаяр
dc.date.accessioned 2016-01-22T04:05:29Z
dc.date.available 2016-01-22T04:05:29Z
dc.date.issued 2016-01-22
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/224
dc.description.abstract Байгууллагын соёлыг судлах онол, арга зүйг судалсаны үндсэн дээр “Аяны жолоо “ ХХК-ны соёлын өнөөгийн төлөв байдалд асуулгын аргыг ашиглан судалгаа хийж, дүгнэлт гаргаж, санал зөвлөмж боловсруулах en_US
dc.subject Байгууллагын соёл гэдэг нь тухайн байгууллагын сэтгэл зүй, үзэл хандлага, туршлага, итгэл үнэмшил, үнэт зүйлсийн цогцыг хэлнэ. en_US
dc.title Хөвсгөл аймгийн Аяны-жолоо ХХК-ны соёлын судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах