СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"САМ2" брэндийн автомашины тос тосолгооны бүтээгдэхүүнийг Монгол улсын зах зээлд нэвтрүүлэх маркетинг төлөвлөгөө

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.