СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны үйл явцад суурилсан бүтцийг загварчлах замаар менежментийн үр ашгийг дээшлүүлэх нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.