СЭЗИС - Бүтээлийн сан

B2C болон B2B ложистикийн жишиг загвар боловсруулах нь

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.