СЭЗИС - Бүтээлийн сан

"ERP СИСТЕМИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, НЭВТРҮҮЛЭЛТИЙН АСУУДЛУУДЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ НЬ"

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.