СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Үүрэн холбооны оператор компанийн урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний шинэ дата багц хөгжүүлэх боломжийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.