СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Худалдан авах эрмэлзэлд үзүүлэх сав баглаа боодлын нөлөөллийг тодруулах судалгаа (Гарын тосны жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.