СЭЗИС - Бүтээлийн сан

AIESEC ТББ-н солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах шийдвэр гаргалтанд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.