СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Төсөвт байгууллагад дотоод хяналтыг үр ашигтай нэвтрүүлэх нь /Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтсүүдийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.