СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ТЕЛЕВИЗИЙН ОЛОН СУВАГ ДАМЖУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНЭ ЦЭНЭ БОЛОН ӨРТӨГ, ЗАРДЛЫГ УЯЛДУУЛАН ШИНЖИЛСНЭЭР УДИРДЛАГЫН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТЫГ ДЭМЖИХ НЬ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.