СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Арилжааны банкны ажилтнуудын байгууллагын соёлын талаархи хувь хүний ойлголтын нөлөө

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Л, Эрхэмбаяр
dc.contributor.author Улаанцог, Энхчимэг
dc.date.accessioned 2021-04-08T12:43:51Z
dc.date.available 2021-04-08T12:43:51Z
dc.date.issued 2021-04-08
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2120
dc.description.abstract Аливаа байгууллага, хамт олон үүссэн цагаасаа дэг жаяг, хэв маягтай болдог бөгөөд товчхон хэлбэл энэ нь тухайн байгууллагын бусдаас ялгарах онцлогийг шингээсэн өөрийн гэсэн соёл юм. Байгууллага тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж, хөгжин дэвшихэд алсын хараа, зорилго, стратегитай байх зайлшгүй шаардлагатайн зэрэгцээ хамт олныг нэгтгэж байдаг хүчтэй соёл мөн чухал үүрэгтэй байдаг. Байгууллагын соёлыг төлөвшүүлж байж зорилгодоо хүрэх учраас энэ нь алсын хараа, зорилго зорилттой шууд хамааралтай гэж дүгнэж болно. Энэхүү судалгааны ажлаараа байгууллагын соёлыг онолын түвшинд судлан түүнд хувь хүний ойлголтын нөлөө байдаг эсэхэд эмпирик судалгаа шинжилгээг хийж түүнд үндэслэн дүгнэлт, санал зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Байгууллагын соёл en_US
dc.subject Хувь хүний ойлголт en_US
dc.subject Арилжааны банк en_US
dc.subject Байгууллагын соёл, OCP загвар, Хүртэхүй. en_US
dc.title Арилжааны банкны ажилтнуудын байгууллагын соёлын талаархи хувь хүний ойлголтын нөлөө en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер
ife.Диплом.Зөвлөх Д, Гэрэлмаа


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах