СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ОРОН НУТГИЙН ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖ, АРГА ЗАМ (Завхан аймгийн Улаагчны Хар нуурын байгалийн цогцолборт газрыг нутгийн иргэдэд түшиглэсэн эко аялал жуучлал хөгжүүлэх боломж)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.