СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Улаанбаатар хотын бялуу хэрэглэгчдийн бялууны сонголтонд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.