СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "task management"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "task management"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Батсүх, Бадамдорж (2022-01-21)
    Энэхүү дипломын ажлаар дунд болон жижиг хэмжээний байгууллагын ажилтнууд болон удирдлага хооронд ажлаа төлөвлөх,хянах,ажил даалгавартай холбоотой мэдээллийг ил тод нээлттэй болгох,цуглуулсан мэдээлэлдээ үндэслэн ажлын ...