СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "ISO 31000"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "ISO 31000"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Доржбат, Одгэрэл (2021-06-24)
    Эрсдэлийн менежментийн системийн хүрээнд ISO 31000 эрсдэлийн үнэлгээний стандартыг судалж, байгууллагын үйл ажиллагааны чиглэл үл хамааран ашиглаж болохуйц систем хөгжүүлэхийг зорисон. Судалгааны ажлын хүрээнд ISO 31000 ...