СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Convnet"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Convnet"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Алтанхуяг, Тэмүүлэн (2019-06-28)
    Энэхүү дипломын ажлаараа машин, дугаарын хавтан, түүний дугаарыг таних Yolo загварыг Улаанбаатарын орчимд бэлтгэсэн зургуудаар сургаж, оновчлолыг хийлээ. Ингэхдээ нийт 45,437 зургийг татаж, эдгээрээс 3470 зургийн машин ...