СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Business Intelligence"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Business Intelligence"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Ариунгэрэл, Соронзонгомбо (2016-02-29)
    СЭЗДС-ийн багшийн гүйцэтгэлий үнэлэх системийн бизнесийн тандан шинжилгээний модулийг зохиомжлохын тулд ижил төстэй системийг судлан, системийн хэрэглэгчдээс шаардлагуудыг тодорхойлж зэрэглэн системийн шинжилгээг хийж түүн ...