СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "гэрлэх ёслолын ордон"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "гэрлэх ёслолын ордон"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Гэрэлттөр, Гэрэлтмаа (2020-07-01)
    Энэхүү дипломын ажлаар залуу хосуудын гэрлэх ѐслолын үйл ажиллагааг дэмжиж, ѐслол хийх өдөр, цагаа сонгож захиалгаа өгөхөөс эхлээд ѐслолд шаардлагатай төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний мэдээллийг нэг дороос ...