СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "бүртгэлийн систем"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "бүртгэлийн систем"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Ганбат, Энхбаатар (2017-10-09)
    Дунд болон жижиг тээвэр зуучийн байгууллагуудад зориулсан тээвэр зуучийн бүртгэлийн системийг зохиомжлох. Тээвэр зуучийн үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг, дунд байгууллагуудад зориулагдсан тээвэр зуучийн бүртгэлийн модулийг ...