СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "бүртгэл"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "бүртгэл"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Отгонболд, Хуяг (2020-06-30)
    Монголын нохой судлалын холбооны ашиглаж буй систем нь олон улсад хэрэглэгддэг систем бөгөөд үүний гол зорилго нь төв байгууллага руу тоон баримт явуулах юм. Тиймээс хэрэглэгчдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх үүднээс ...