СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "буудлын өрөө захиалга"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "буудлын өрөө захиалга"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Доржсүрэн, Ганжидмаа (2017-10-09)
    Энэхүү дипломын төсөл нь 5 бүлэг 11 хүснэгт, 21 зурагт мэдээлэл болон хавсралт мэдээлэл агуулсан.1-р бүлэгт онолын хэсэг, 2-р бүлэгт байгууллагын шинжилгээ буюу Зочид буудлын удирдлагын системийн онлайн өрөө ...