СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "банк, төлбөр тооцоо, ухаалаг гар утас, систем"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "банк, төлбөр тооцоо, ухаалаг гар утас, систем"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Батнасан, Цогтсайхан (2019-04-25)
    Европын тэргүүлэх банк BNP Paribas банкны гаргасан “World payment report 2018” судалгаагаар 2015-2016 онд дэлхийн бэлэн бус төлбөрийн тоо 10.1%-иар өсч, 433.1 тэрбум хүрсэн нь сүүлийн 10 жилийн хувьд хамгийн их өсөлт ...