СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Дадлага"

Сэдвээр Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ нь харах "Дадлага"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Ганбаатар, Энхсүлд (2022-06-29)
    Энэхүү дипломын ажлаар Санхүү Эдийн Засгийн их сургуулийн бакалаврын хөтөлбөрийн тэр дундаа мэдээллийн системийн менежментийн тэнхимийн оюутны хичээл сонголтоор сонгосон дадлагыг тодорхойлох, үнэлэх системийн шинжилгээ, ...