СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ харах "Ариунгэрэл, Соронзонгомбо"

Зохиогчоор нь Мэдээллийн системийн менежмент /Бакалавр/ харах "Ариунгэрэл, Соронзонгомбо"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Ариунгэрэл, Соронзонгомбо (2016-02-29)
    СЭЗДС-ийн багшийн гүйцэтгэлий үнэлэх системийн бизнесийн тандан шинжилгээний модулийг зохиомжлохын тулд ижил төстэй системийг судлан, системийн хэрэглэгчдээс шаардлагуудыг тодорхойлж зэрэглэн системийн шинжилгээг хийж түүн ...