СЭЗИС - Бүтээлийн сан

САЛБАР ХООРОНДЫН БАЛАНСЫН ЗАРИМ ШИНЖИЛГЭЭГ ЭДИЙН ЗАСГИЙН САЛБАРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАХАД АШИГЛАХ ТУХАЙ

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.