СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Биллинг систем дээрх өгөгдлийг боловсруулж оператор компанитай төлбөр тооцоо нийлэх маягт автоматжуулах систем

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.