СЭЗИС - Бүтээлийн сан

iRoad авто-замын хөдөлгөөний аюултай нөхцөл байдлыг мэдээлэх систем

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.