СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ИННОВАЦИ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАДАВХАА ДЭЭШЛҮҮЛЭН ХӨГЖИХҮЙ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.author Дорж, Нэргүй
dc.date.accessioned 2015-11-27T06:13:35Z
dc.date.available 2015-11-27T06:13:35Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.isbn 978-99962-2-867-4
dc.identifier.uri http://repository.ife.edu.mn/handle/8524/207
dc.description.abstract ABSTRACT t is important to use Trade credit offset (TCO), in another words, the procurement offsets (POs) which has an strategic importance to accelerate economic growth, substantially increasing Mongolia’s technology capacity in particular, improving current account balance and consequently balance of payments. The TCO/PO which is accepted by the Word Trade Organization (WTO) is used extensively in other countries as strategic tool for development. ХУРААНГУЙ адаад худалдааны оффсет буюу гадаад худалдан авалтын оффсет нь дэлхийн олон улс оронд хөгжлийн стратегийн түвшинд авч үздэг бөгөөд Олон Улсын Худалдааны Байгууллагын (ОУХБ) хүлээн зөвшөөрдөг хөгжлийг дэмжсэн стратегийн чухал ач холбогдол бүхий механизм тул Монгол улсын хөжлийг хурдасгах, ялангуяа гадаад худалдаа буюу гадаад худалдан авалтаар дамжуулан улсынхаа технологийн чадавхыг эрс дээшлүүлэх, гадаад худалдааны тэнцэл, улмаар төлбөрийн тэнцлийг сайжруулах зэрэг зорилгоор ашиглах явдал чухал байна. Түлхүүр үг: Гадаад худалдааны оффсет - Trade Credit Offset, Гадаад худалдан авалтын оффсет - Procurement Offsets, Инноваци - Innovation en_US
dc.relation.ispartofseries МОНГОЛЫН НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД;5
dc.subject Эдийн засгийн онол, практикийн асуудлууд en_US
dc.title ИННОВАЦИ, ТЕХНОЛОГИЙН ЧАДАВХАА ДЭЭШЛҮҮЛЭН ХӨГЖИХҮЙ en_US
dc.type Article en_US


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах