СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ХӨРВӨХ БОНДЫГ ХҮНСНИЙ САЛБАРТ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖ АРГА ЗАМ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Янжив, Дашпил
dc.contributor.author Батжаргал, Мөнхжаргал
dc.date.accessioned 2021-02-02T08:45:27Z
dc.date.available 2021-02-02T08:45:27Z
dc.date.issued 2021-02-02
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2052
dc.description.abstract Энэхүү судалгааны ажлаараа бондын зах зээлийн өнөөгийн байдлыг судалж, хөрвөх бонд гаргахтай холбоотой хүндрэлүүдийг олж илрүүлэн, компанийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх боломж, арга замыг оновчтой тодорхойлохын тулд судалгаанд бондын санхүүжилтийн төрөл хэлбэрийн онолын судалгаа, тухайн сэдвийн хүрээнд хийгдсэн дотоод, гадаадын судалгааны ажлууд дээр судлагдсан байдлын судалгаа, хөрөнгө оруулагчдаас анкетын судалгаа, мөн тоон статистик мэдээлэлд дүгнэлт хийж, анализ, харьцуулан дүгнэх зэрэг аргуудыг ашиглаж дүгнэлт хийж санал зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject бонд, компанийн бонд, хөрвөх бонд, санхүүжилт, хөрөнгө оруулалт en_US
dc.title ХӨРВӨХ БОНДЫГ ХҮНСНИЙ САЛБАРТ НЭВТРҮҮЛЭХ БОЛОМЖ АРГА ЗАМ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Менежмент, санхүүгийн
ife.Мэргэжил.Индекс D340400
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах