СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“MONPAY” Аппликейшн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Буянжаргал, БАЯРСАЙХАН
dc.contributor.author Наранбаяр, ДАВААСҮРЭН
dc.date.accessioned 2021-02-01T03:45:54Z
dc.date.available 2021-02-01T03:45:54Z
dc.date.issued 2021-02-01
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2034
dc.description.abstract Мэдээлэл технологийн дэвшилттэй эрин зуунд дэлхий даяар санхүүгийн компани болгон өөрсдийн гэсэн ФИНТЕК аппликейшн- тай болж байгаа бөгөөд иргэдийн санхүүгийн өдөр тутмын хэрэглээг хянах, амарчлах зорилготой уг аппликейшнуудаас Монгол дахь Мобиком корпариаци- аас гаргасан MONPAY аппликейшны хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийг судалсан болно. en_US
dc.subject Аппликейшн en_US
dc.subject Монпэй en_US
dc.subject Сэтгэл ханамж en_US
dc.subject Технологи en_US
dc.subject SERVQUAL en_US
dc.title “MONPAY” Аппликейшн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах