СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Япон хуучин автомашиныг Африкийн зах зээлд борлуулахад нөлөөлөх хүчин зүйлсийн судалгаа. /Автоком Жапан команийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.