СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Бүтээгдэхүүний өртгийг кайзен өртөг хүртэл бууруулах боломжийг тодорхойлох нь /Мах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компанийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.