СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Компанийн засаглалын эрх зүйн зохицуулалт /Банк бус санхүүгийн байгуулагын жишээн дээр/

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Лхамсүрэн, Отгонбаяр
dc.contributor.author Ганхуяг, Зориглон
dc.date.accessioned 2020-11-09T09:26:28Z
dc.date.available 2020-11-09T09:26:28Z
dc.date.issued 2020-11-09
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/2006
dc.description.abstract Компанийг засаглал хэр тогтвортой зохион байгуулалттай байна түүнийг дагаад компани ашигтай бөгөөд эрсдэл багатай ажиллах юм. Гэтэл компанийн засаглалын эрх зүйн зохицуулалт дутмаг, удирдлагын буруу үйл ажиллагаа болон компанийн засаглалын зарчмийг мөрдлөг болгон ажиллаагүйгээс банк бус санхүүгийн байгууллага хохирох, мөнгө угаах гэмт хэргийн золиос болох нь түгээмэл ажиглагдсан тул сэдэв сонгосон үндэслэл болсон. Компанийн засаглал мөн түүний эрх зүйн зохицуулалттай холбоотой судалгаа шинжилгээ онол, загвар болон олон улсын зарчмуудад тулгуурлан хууль зүйн талаас нь шинжилж, одоогийн эрх зүйн зохицуулалтын хувьд тулгамдаж буй асуудал байгаа эсэхэд судалгаа хийж санал дүгнэлт боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Банк бус санхүүгийн байгуулага, компанийн засаглал en_US
dc.subject эрх зүйн зохицуулалт en_US
dc.title Компанийн засаглалын эрх зүйн зохицуулалт /Банк бус санхүүгийн байгуулагын жишээн дээр/ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн эрх зүй
ife.Мэргэжил.Индекс D380105
ife.Зэрэг Бакалавр
ife.Диплом.Зөвлөх Сурмаахорол, Батбуян


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах