Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/: Сүүлд нэмэгдсэн