СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "MSAI судалгааны аргын онцлог давуу тал"

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "MSAI судалгааны аргын онцлог давуу тал"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Доопалам, Булгантамир (2016-02-03)
    Энэхүү судалгааны ажил нь удирдах ажилтны ур чадварын үнэлгээг Монголын нөхцөлд хэрэглээнд нэвтрүүлснээрээ онцлогтой юм. Энэхүү MSAI загвар нь байгууллагын соёлын үнэлгээний загвар болон байгууллагын өрсөлдөөний хүчин ...