СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Event Mongolia, үйл ажиллагаа"

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "Event Mongolia, үйл ажиллагаа"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Баасанжав, Бат-Эрдэнэ (2020-06-29)
    Байгууллагын хувьд тулгамдаж буй асуудал, зах зээлийн өөрчлөлт, чиг хандлагуудыг судалж, байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах төлөвлөгөөг бичсэн. Төлөвлөгөөг боловсруулснаар ашиг, орлогоо нэмэгдүүлж, бизнесээ зөв амжилттай ...