СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "ERP систем, байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн систем, БНТ"

Сэдвээр Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ нь харах "ERP систем, байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн систем, БНТ"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Цолмонбаатар, Сүхболд (2020-06-29)
    Энэхүү судалгааны ажлаараа Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаагаа явуулж буй Байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн (ERP) системийг бэлтгэн нийлүүлэгч болон хэрэглэгчдийн өнөөгийн байдлыг судалж дэлхийн зах зээл дэх цаашдын хандлага ...