СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Зохиогчоор нь Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ харах "Алтанхуяг, Халиун"

Зохиогчоор нь Бизнесийн менежмент /Өдрийн хөтөлбөр - Бакалавр/ харах "Алтанхуяг, Халиун"

Ангилах: Дэс дараа: Үр дүн:

  • Алтанхуяг, Халиун (2021-06-22)
    Монгол улсын аялал жуулчлалын салбарт шаардлагатай байгаа бүтээгдэхүүн болон жуулчдад санал болгох үнэ цэнэд тулгуурлан аялагч нарт зориулсан аяллын паспортын төлөвлөгөө гаргасан болно. Энэхүү төлөвлөгөөний санаагаа ...