СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Төрийн өмчит урлагийн байгууллагын засаглалыг сайжруулах нь (УДЭТ-ын жишээн дээр)

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Д, Байлыхүү
dc.contributor.author Санжжав, Энхболд
dc.date.accessioned 2020-09-18T03:51:01Z
dc.date.available 2020-09-18T03:51:01Z
dc.date.issued 2020-09-18
dc.identifier Мастер en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1991
dc.description.abstract Төрийн өмчит урлагийн байгууллагын ил тод нээлттэй байдалд нөлөөлөх гол хүчин зүйлийн нэг болох засаглалыг сайжруулах, төрийн өмчийн урлагийн байгууллагууд цаашдаа өөрсдийн засаглалын системийг тогтвортой хөгжүүлэх мөн олон улсын төрийн өмчит урлагийн байгууллагуудын хөгжлийн чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн алхахын тулд сайн засаглалын тогтолцооны загварчлалыг хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Энэхүү судалгааны ажлаараа төрийн өмчит урлагийн байгууллагын засаглалын өнөөгийн байдлыг УДЭТ-ын жишээн дээр судлан, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлж санал зөвлөмж боловсруулсан болно. en_US
dc.subject Театр, байгууллага, соёл, урлаг, Улсын драмын эрдмийн театр, урлагийн засаглал, сайн засаглал, ил тод байдал, мэдээллийн нээлттэй байдал en_US
dc.title Төрийн өмчит урлагийн байгууллагын засаглалыг сайжруулах нь (УДЭТ-ын жишээн дээр) en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах