СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Төрийн өмчит урлагийн байгууллагын засаглалыг сайжруулах нь (УДЭТ-ын жишээн дээр)

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.