СЭЗИС - Бүтээлийн сан

“БАТ-ОРГИЛ АМОРТИЗАТОР СЕРВИС”-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Ганболд, Сайнбилэг
dc.contributor.author Ганбат, Бат-Оргил
dc.date.accessioned 2020-09-01T07:41:24Z
dc.date.available 2020-09-01T07:41:24Z
dc.date.issued 2020-09-01
dc.identifier Бакалавр en_US
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1986
dc.description.abstract Өнөөгийн байдлаар Монгол улс дахь автомашины тоо жил ирэх бүр өсөн нэмэгдсээр байгаа ба үүнийг даган Авто засварын байгууллагууд зах зээлд шинээр нэвтэрсээр байна. Энэхүү зах зээлийн нэгээхэн хэсэг болох өөрийн “Бат-Оргил амортизатор” сервис-ийг сонгож, өнөөгийн үйл ажиллагааг нарийвчлан тодорхойлох, тулгамдаж буй асуудлыг илрүүлэх, зах зээлд эзлэх хувиа тэлэх гэх мэт тодорхой зорилгууд тавьж түүнийг шийдвэрлэх бизнес төлөвлөгөөг бичсэн болно. Энэхүү бизнес төлөвлөгөө нь бодит байгууллага дээр үндэслэн бичсэн төдийгүй, жижиг дунд байгууллагад тулгамдаж буй бүхий л асуудлыг товч тодорхой, дэлгэрэнгүй байдлаар тусгасан юм. Мөн тэдгээр асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэж буйг энэхүү дипломын ажлаас харах боломжтой юм. en_US
dc.subject Авто сервис, автомашин, бизнес төлөвлөгөө en_US
dc.title “БАТ-ОРГИЛ АМОРТИЗАТОР СЕРВИС”-ИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ САЙЖРУУЛАХ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс D340100
ife.Зэрэг Бакалавр


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах