СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Даатгалын суурь хураамж тооцох аргачлалыг боловсронгуй болгох нь /Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгалын жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.