СЭЗИС - Бүтээлийн сан

Биет бус хөрөнгийн үнэлгээг сайжруулах замаар бизнесийн үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх нь /Гоо сайхны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн жишээн дээр/

Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.