СЭЗИС - Бүтээлийн сан

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДИЖИТАЛ СОЁЛЫН НӨХЦӨЛ, БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

Товч мэдээллийг харах

dc.contributor.advisor Түдэв, Оюунгэрэл
dc.contributor.author Өлзийдэлгэр, Жамбалсүрэн
dc.date.accessioned 2020-07-07T09:08:22Z
dc.date.available 2020-07-07T09:08:22Z
dc.date.issued 2020-07-07
dc.identifier.uri http://repository.ufe.edu.mn:8080/xmlui/handle/8524/1961
dc.description.abstract Эдүгээ “Дижитал хувьсгал буюу шилжилт” /digital transformation/ нь бизнесийн байгууллагуудын хувьд томоохон сорилтыг бий болгоод байна. Учир нь “Дижитал байна” гэдэг нь байгууллагуудын хувьд дижитал бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нэвтрүүлэх, хэрэглэгчийн үйлчилгээг дижитал болгох гэсэн технологийн өөрчлөлт, шинэчлэлтээр дуусах үйл явц биш байгууллагыг бүрдүүлэгч хүмүүс, үнэт зүйлс ба сэтгэлгээ, процесс, бүтэц тогтолцоо зэрэг байгууллагын соёлын бүрэлдэхүүн хүчин зүйлсийг дижитал технологитой хамтатган бэхжүүлэх тасралтгүй үйл явц ажээ. Дэлхий даяар харилцаа холбооны салбар нь ирэх 5-10 жилд Аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалын суурь дэд бүтэц болох стратегийн чухал салбар болж байна. Иймд судалгааны ажлын хүрээнд дижитал соёлын суурь элементүүдийн талаар судалж, Монголын харилцаа холбооны зарим компаниудад дижитал соёлыг бий болгох суурь нөхцөл бүрэлдсэн эсэхийг тодорхойлохыг зорьсон. Судалгааны үр дүнд үүрэн холбооны компаниудын дижитал соёлын нөхцөл байдлын нэгдсэн үнэлгээ дунджаар 70.38%-тай гарсан ба эдгээр компаниудад дижитал соёлын суурь нөхцөл бүрэлдсэн байна. Судалгаанд оролцогч Мобиком корпораци ХХК (75,83%), Скайтел ХХК (74,11%) компаниудын дижитал соёлын нэгдсэн үнэлгээ дунджаас дээгүүр, ойролцоо гарсан бол Жи мобайл ХХК (66,37%)-ийн үнэлгээ дунджаас доогуур, дээрх 2 компаниудаас 7-9 хувиар бага гарсан нь тус компанид дижитал соёлын суурь элементүүдийг сайжруулах чиглэлд ажиллах шаардлагатай харагдаж байна. en_US
dc.subject Дижитал en_US
dc.subject Дижитал шилжилт en_US
dc.subject Дижитал соёл en_US
dc.title ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДИЖИТАЛ СОЁЛЫН НӨХЦӨЛ, БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ en_US
ife.Мэргэжил.Нэр Бизнесийн менежмент
ife.Мэргэжил.Индекс E340100
ife.Зэрэг Мастер


Энэ бүтээлд байгаа файлууд

Энэ бүтээл нь дараах бүрдэлд гарч ирнэ.

Товч мэдээллийг харах